تاریخچه صنعت شیشه

10 / 10
از 1 کاربر

شیشه و فرآورده های شیشه ای امروزه بعنوان يکی از صنايع مهم در اغلب کشورهای جهان محسوب می گردند. تنوع پذيری فرآورده های شیشه ای، اختصاصی بودن بعضی از اين محصولات و کاربردهای متعدد و روز افزون آنها باعث اهمیت اين صنعت برای همگان گرديده است. در سال 1867 فردريک زيمنس يک نوآوری فنی را جهت تسريع تولید صنعتی بطری و جار شیشه ای معرفی کرد: کوره مخزنی دائم. از اين کوره های مخزنی، امروزه نیز استفاده می شود. همچنین در سال 1903 ،يک آمريکايی به نام مايکل جی، دستگاه اتوماتیک تولید بطری شیشه ای را اختراع نمود. (يک شاهکار مهندسی.)اين دستگاه از فرايند مکش و ضربه برای تولید بطری شیشه ای استفاده می کرد. لقمه شیشه ای در قالب فلزی مکیده و به صورت اتوماتیک بريده می شود. در سال 1925 دو مهندس به نام های اينگل و اسمیت دستگاه IS را ثبت اختراع کردند. در اين دستگاه از روش Press & Press برای تولید بطری شیشه ای استفاده می شد . اين روش هم اکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا، لقمه مذاب اولیه در يک قالب دمیده می شود و شکل بدنه را می گیرد. سپس، به قالب بعدی برای شکل دادن نهايی منتقل و با دمیدن دوباره دهانه آن نیز ساخته می شود. در نیمه دوم قرن بیستم، اغلب شاهد معرفی دستگاه های کنترل الکتريکی بوديم که باعث افزايش حجم تولید می شوند. فرايند های جديد برای تولید شیشه های های سبک تر (تکنولوژی  Narrow Neck Press & Blow :NNPB )باعث حفظ محیط زيست و نیز منابع انرژی می شوند و شیشه ایده آل ترین ماده بسته بندی غذا،نوشیدنی و آرایشی است

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :